世界之眼
世界之眼

世界之眼

歸檔星球 Archive Star

  親愛的朋友們,

  歡迎來到「歸檔星球」!這個地方是個專屬我們的小天地,我們可以在這裡談論一些有趣的事情,像是個人資安、系統開發,甚至是遊戲等等。我會跟大家分享我的一些文章、技術文件,以及一些參考資料。此外,我還會告訴大家我平常使用的軟體,以及一些在網路上找到的有趣且實用的「公開資訊」。

  但請記住,這裡的內容大多是我個人的看法和經驗,不代表任何其他人的立場。所以,當我們討論這些話題時,要保持開放的心態,一同來探討各種有趣的議題吧!

  無論你是對資訊科技充滿好奇心的新手,還是經驗豐富的專家,我們都歡迎你的加入。在這個「歸檔星球」裡,我們將一起探索知識的海洋,分享彼此的經驗,一同成長進步。

  謝謝大家的支持,讓我們一起開始這個充滿可能性的旅程吧!

  歡迎來到「歸檔星球」:

  這裡是一個開放的平台,歡迎各位來訪。

  我們將在這裡分享各種有趣的資訊和經驗。

  多元的主題:

  我們探討多元議題,包括個人資安、系統開發以及遊戲等。

  這些主題都是我們的熱門話題,無論你是初學者還是專家,都能找到適合你的內容。

  分享文章和文件:

  我們會在這裡發布一些我個人的文章、技術文件和參考資料。

  這些資源可以幫助你更深入地了解相關主題。

  軟體和文獻推薦:

  我會介紹我平常使用的軟體,以及一些相關的文獻。

  這些推薦能夠提高你的工作效率和知識水平。

  有趣的公開資訊:

  我們會分享在網路上找到的有趣且實用的「公開資訊」。

  這些資訊可能包括新奇的網站、工具或資源。

  個人見解和經驗:

  請記住,這裡的大部分內容都是我個人的見解和經驗,不代表其他人的立場。

  我們鼓勵大家參與討論,分享自己的看法,但要保持開放的態度。

  共同學習成長:

  無論你的經驗水平如何,我們都歡迎你的參與。

  在「歸檔星球」,我們共同學習、共同進步。

  歸檔星球主站: https://jplop.neocities.org/

  歸檔星球分站 1: https://jplop.netlify.app/

  歸檔星球分站 2: https://jplop.lionfree.net/

  歸檔星球分站 3: https://mjuamjua.synology.me/

  歸檔星球分站 4: http://as2023.6te.net/

  歸檔星球分站 5: http://hawlhu3.clouds.tw/

  歸檔星球分站 6: https://www.xmail.net/jplop/

  歸檔星球分站 7: http://kserver3.asuscomm.com/

  歸檔星球分站 8: http://tomco-2023.softether.net/

  歸檔星球分站 9: https://wisdom.nutc.edu.tw/~1711131010/

  歸檔星球分站 10: http://web3.nutc.edu.tw/~s1711131010/

  歸檔星球分站 11: http://freehostia.jplopsoft.idv.tw/

  歸檔星球分站 12: http://fhi.jfa.com.tw/

  歸檔星球分站 13: http://jplop52.softether.net/

  歸檔星球分站 14: http://jplop4i6.softether.net/

  歸檔星球分站 15: http://googledrive.asuscomm.com/

  歸檔星球分站 16: http://rm-ted.softether.net/

  歸檔星球分站 17: http://hawl-q9452.softether.net/

  歸檔星球分站 18: http://rd-dyna.softether.net/

  歸檔星球分站 19: http://jplop3.asuscomm.com/

  歸檔星球分站 20: http://jplop-ki9.softether.net/

  歸檔星球分站 21: http://9d.jplopsoft.idv.tw/

  歸檔星球分站 22: http://remotek-rd.softether.net/

  歸檔星球分站 23: http://hawl-tc-s2k62.softether.net/

  歸檔星球開發站 1: https://www.jplopsoft.idv.tw/neocities/

  歸檔星球開發站 2: https://project.jplopsoft.idv.tw/

  歸檔星球開發站 3: http://www.jfa.com.tw/neocities/

  Pixnet: [前往]

  Blogger: [前往]

  Medium: [前往]

  Matters: [前往]

  WebNode: [前往]

  WIX: [前往]

  Instagram: [前往]

  Strikingly: [前往]

  Odoo: [前往]

  Weebly: [前往]

  Jimdo: [前往]

  Yola: [前往]

  Youtube: [前往]

  PotatoMedia: [前往]

  UDN: [前往]

  Vocus: [前往]

  Ameblo: [前往]

  Portaly: [前往]

  Gamer: [前往]

  WordPress: [前往]

  UlifeStyle: [前往]

  Episode: [前往]

  BraveSites: [前往]

  GoogleDocs: [前往]

  MyGamesOnline: [前往]

  OneDrive: [前往]

  ICloud: [前往]

  Ruten: [前往]

  Twitter: [前往]

  Odysee: [前往]

  Somee: [前往]

  Google Sites: [前往]

  LINE ME: [前往]

  Shopee: [前往]

  Mobile01: [前往]

  PSE: [前往]

  GMAP: [前往]

  GitHub: [前往]

  VEyny: [前往]

  Eyny: [前往]

  155384: [前往]

  TikTok: [前往]

  LinkGoods: [前往]

  DesignCap: [前往]

  PopDaily: [前往]

  GodaddySites: [前往]

  GoogleExcel: [前往]

  Pchome: [前往]

  GooglePPT: [前往]

  ChatGPT: [前往]

  Microsoft Excel: [前往]

  ICloud Excel: [前往]

  DropBox: [前往]

  Mega: [前往]

  IceDrive: [前往]

  ReUrl: [前往]

  LUrl: [前往]

  IS: [前往]

  ShortUrl: [前往]

  Bit: [前往]

  MyPpt: [前往]

  SSur: [前往]

  Risu: [前往]

  Ppt: [前往]

  0rz: [前往]

  COLab: [前往]

  000webhostapp: [前往]

  VK: [前往]

  IWOPop: [前往]

  Framer WebSite: [前往]

  Framer APP: [前往]

  WebFlow: [前往]

  Tilda: [前往]

  Figma: [前往]

  Notion: [前往]

  CodePen: [前往]

  Canva: [前往]

  CakeResume: [前往]

  KickResume: [前往]

  KickResume Web: [前往]

  Fotor: [前往]

  BuyMeACoffee: [前往]

  Dcard: [前往]

  國立台中科技大學: [前往]

  GotoMax: [前往]

  ByetHost 1: [前往]

  ByetHost 2: [前往]

  ByetHost 3: [前往]

  ByetHost 4: [前往]

  ByetHost 5: [前往]

  ByetHost 6: [前往]

  ByetHost 7: [前往]

  ByetHost 8: [前往]

  ByetHost 9: [前往]

  ByetHost 10: [前往]

  ByetHost 11: [前往]

  ByetHost 12: [前往]

  ByetHost 13: [前往]

  ByetHost 14: [前往]

  ByetHost 15: [前往]

  ByetHost 16: [前往]

  ByetHost 17: [前往]

  ByetHost 18: [前往]

  ByetHost 19: [前往]

  ByetHost 20: [前往]

  ByetHost 21: [前往]

  ByetHost 22: [前往]

  ByetHost 23: [前往]

  AsusWebStorage: [前往]

  JplopsoftIndex: [前往]

  BoxDrive: [前往]

  PCloud: [前往]

  FaceBook: [前往]

  Evernote: [前往]

  SimpleNote: [前往]

  Tumblr: [前往]

  Pinterest: [前往]

  WMHP: [前往]

  YT小礦工挖挖礦: [前往]

  Infinityfreeapp 1: [前往]

  Infinityfreeapp 2: [前往]

  Infinityfreeapp 3: [前往]

  Unaux 1: [前往]

  Unaux 2: [前往]

  Hstn: [前往]

  Iceiy: [前往]

  Trello: [前往]

  Mural: [前往]

  Miro: [前往]

  Threads: [前往]

  Buffer: [前往]

  Site123: [前往]

  EduBlogs: [前往]

  Holkee: [前往]

  EasyStore: [前往]

  Steam: [前往]

  Everybbs: [前往]

  TeraBox: [前往]

  TapaTalk: [前往]

  Note: [前往]

  Infogram: [前往]

  Plus28: [前往]

  Groups Google: [前往]

  Flourish: [前往]

  Math: [前往]

  Katfile: [前往] | [前往]

  Wenxuecity: [前往]

  Bc3ts: [前往]

  6ParkBBS: [前往]

  Zhinanzhen: [前往]

  Line.ME: [前往]

  Firstory: [前往]

  FC2: [前往]

  Storyonline: [前往]

  Surface3D: [前往]

  Firewar888: [前往]

  Hkepc: [前往]

  Zltravel: [前往]

  Zltravel Search 1: [前往]

  Zltravel Search 2: [前往]

  Zltravel Search 3: [前往]

  Zltravel Search 4: [前往]

  QKey(95f5b): [前往]

  QKey(31cfe): [前往]

  QKey(64394): [前往]

  QKey(39a59): [前往]

  QKey(5843c): [前往]

  QKey(52d5f): [前往]

  QKey(5c05c): [前往]

  QKey(9c71a): [前往]

  QKey(da98a): [前往]

  QKey(c522b): [前往]

  QKey(d9241): [前往]

  QKey(48f6f): [前往]

  QKey(1660e): [前往]

  QKey(0b730): [前往]

  QKey(cd4cb): [前往]

  QKey(b8cf5): [前往]

  QKey(7eb4e): [前往]

  QKey(1593c): [前往]

  QKey(6c7cd): [前往]

  QKey(bb7d6): [前往]

  QKey(a5aa6): [前往]

  QKey(7afab): [前往]

  QKey(d35dd): [前往]

  QKey(ef5bb): [前往]

  QKey(782f5): [前往]

  QKey(1dada): [前往]

  QKey(0948a): [前往]

  QKey(44044): [前往]

  QKey(026ea): [前往]

  QKey(f7e78): [前往]

  QKey(16997): [前往]

  QKey(cc4e5): [前往]

  QKey(26a5b): [前往]

  QKey(5843c): [前往]

  QKey(81443): [前往]

  QKey(e3771): [前往]

  QKey(b16fe): [前往]

  QKey(4f5e5): [前往]

  QKey(c9a1a): [前往]

  QKey(708cf): [前往]

  QKey(2fdd7): [前往]

  QKey(193f8): [前往]

  QKey(a07b6): [前往]

  QKey(36924): [前往]

  QKey(71645): [前往]

  QKey(39a59): [前往]

  QKey(1c463): [前往]

  QKey(1660e): [前往]

  QKey(0b7a8): [前往]

  QKey(7afab): [前往]

  QKey(87d5b): [前往]

  QKey(1ee33): [前往]

  QKey(1f935): [前往]

  QKey(cdfff): [前往]

  QKey(7084c): [前往]

  QKey(0486e): [前往]

  QKey(90c30): [前往]

  QKey(d70d1): [前往]

  QKey(c7086): [前往]

  QKey(85cc3): [前往]

  QKey(e433f): [前往]

  QKey(ba028): [前往]

  QKey(fdde7): [前往]

  QKey(61b0e): [前往]

  QKey(fa4fe): [前往]

  QKey(e8d6b): [前往]

  QKey(1f0f3): [前往]

  QKey(0305e): [前往]

  QKey(575fb): [前往]

  QKey(d35dd): [前往]

  QKey(da98a): [前往]

  QKey(f891c): [前往]

  QKey(9fd32): [前往]

  QKey(5fde0): [前往]

  世界之眼
  世界之眼

  世界之眼

  歸檔星球 Archive Star

   親愛的朋友們,

   歡迎來到「歸檔星球」!這個地方是個專屬我們的小天地,我們可以在這裡談論一些有趣的事情,像是個人資安、系統開發,甚至是遊戲等等。我會跟大家分享我的一些文章、技術文件,以及一些參考資料。此外,我還會告訴大家我平常使用的軟體,以及一些在網路上找到的有趣且實用的「公開資訊」。

   但請記住,這裡的內容大多是我個人的看法和經驗,不代表任何其他人的立場。所以,當我們討論這些話題時,要保持開放的心態,一同來探討各種有趣的議題吧!

   無論你是對資訊科技充滿好奇心的新手,還是經驗豐富的專家,我們都歡迎你的加入。在這個「歸檔星球」裡,我們將一起探索知識的海洋,分享彼此的經驗,一同成長進步。

   謝謝大家的支持,讓我們一起開始這個充滿可能性的旅程吧!

   歡迎來到「歸檔星球」:

   這裡是一個開放的平台,歡迎各位來訪。

   我們將在這裡分享各種有趣的資訊和經驗。

   多元的主題:

   我們探討多元議題,包括個人資安、系統開發以及遊戲等。

   這些主題都是我們的熱門話題,無論你是初學者還是專家,都能找到適合你的內容。

   分享文章和文件:

   我們會在這裡發布一些我個人的文章、技術文件和參考資料。

   這些資源可以幫助你更深入地了解相關主題。

   軟體和文獻推薦:

   我會介紹我平常使用的軟體,以及一些相關的文獻。

   這些推薦能夠提高你的工作效率和知識水平。

   有趣的公開資訊:

   我們會分享在網路上找到的有趣且實用的「公開資訊」。

   這些資訊可能包括新奇的網站、工具或資源。

   個人見解和經驗:

   請記住,這裡的大部分內容都是我個人的見解和經驗,不代表其他人的立場。

   我們鼓勵大家參與討論,分享自己的看法,但要保持開放的態度。

   共同學習成長:

   無論你的經驗水平如何,我們都歡迎你的參與。

   在「歸檔星球」,我們共同學習、共同進步。

   歸檔星球主站: https://jplop.neocities.org/

   歸檔星球分站 1: https://jplop.netlify.app/

   歸檔星球分站 2: https://jplop.lionfree.net/

   歸檔星球分站 3: https://mjuamjua.synology.me/

   歸檔星球分站 4: http://as2023.6te.net/

   歸檔星球分站 5: http://hawlhu3.clouds.tw/

   歸檔星球分站 6: https://www.xmail.net/jplop/

   歸檔星球分站 7: http://kserver3.asuscomm.com/

   歸檔星球分站 8: http://tomco-2023.softether.net/

   歸檔星球分站 9: https://wisdom.nutc.edu.tw/~1711131010/

   歸檔星球分站 10: http://web3.nutc.edu.tw/~s1711131010/

   歸檔星球分站 11: http://freehostia.jplopsoft.idv.tw/

   歸檔星球分站 12: http://fhi.jfa.com.tw/

   歸檔星球分站 13: http://jplop52.softether.net/

   歸檔星球分站 14: http://jplop4i6.softether.net/

   歸檔星球分站 15: http://googledrive.asuscomm.com/

   歸檔星球分站 16: http://rm-ted.softether.net/

   歸檔星球分站 17: http://hawl-q9452.softether.net/

   歸檔星球分站 18: http://rd-dyna.softether.net/

   歸檔星球分站 19: http://jplop3.asuscomm.com/

   歸檔星球分站 20: http://jplop-ki9.softether.net/

   歸檔星球分站 21: http://9d.jplopsoft.idv.tw/

   歸檔星球分站 22: http://remotek-rd.softether.net/

   歸檔星球分站 23: http://hawl-tc-s2k62.softether.net/

   歸檔星球開發站 1: https://www.jplopsoft.idv.tw/neocities/

   歸檔星球開發站 2: https://project.jplopsoft.idv.tw/

   歸檔星球開發站 3: http://www.jfa.com.tw/neocities/

   Pixnet: [前往]

   Blogger: [前往]

   Medium: [前往]

   Matters: [前往]

   WebNode: [前往]

   WIX: [前往]

   Instagram: [前往]

   Strikingly: [前往]

   Odoo: [前往]

   Weebly: [前往]

   Jimdo: [前往]

   Yola: [前往]

   Youtube: [前往]

   PotatoMedia: [前往]

   UDN: [前往]

   Vocus: [前往]

   Ameblo: [前往]

   Portaly: [前往]

   Gamer: [前往]

   WordPress: [前往]

   UlifeStyle: [前往]

   Episode: [前往]

   BraveSites: [前往]

   GoogleDocs: [前往]

   MyGamesOnline: [前往]

   OneDrive: [前往]

   ICloud: [前往]

   Ruten: [前往]

   Twitter: [前往]

   Odysee: [前往]

   Somee: [前往]

   Google Sites: [前往]

   LINE ME: [前往]

   Shopee: [前往]

   Mobile01: [前往]

   PSE: [前往]

   GMAP: [前往]

   GitHub: [前往]

   VEyny: [前往]

   Eyny: [前往]

   155384: [前往]

   TikTok: [前往]

   LinkGoods: [前往]

   DesignCap: [前往]

   PopDaily: [前往]

   GodaddySites: [前往]

   GoogleExcel: [前往]

   Pchome: [前往]

   GooglePPT: [前往]

   ChatGPT: [前往]

   Microsoft Excel: [前往]

   ICloud Excel: [前往]

   DropBox: [前往]

   Mega: [前往]

   IceDrive: [前往]

   ReUrl: [前往]

   LUrl: [前往]

   IS: [前往]

   ShortUrl: [前往]

   Bit: [前往]

   MyPpt: [前往]

   SSur: [前往]

   Risu: [前往]

   Ppt: [前往]

   0rz: [前往]

   COLab: [前往]

   000webhostapp: [前往]

   VK: [前往]

   IWOPop: [前往]

   Framer WebSite: [前往]

   Framer APP: [前往]

   WebFlow: [前往]

   Tilda: [前往]

   Figma: [前往]

   Notion: [前往]

   CodePen: [前往]

   Canva: [前往]

   CakeResume: [前往]

   KickResume: [前往]

   KickResume Web: [前往]

   Fotor: [前往]

   BuyMeACoffee: [前往]

   Dcard: [前往]

   國立台中科技大學: [前往]

   GotoMax: [前往]

   ByetHost 1: [前往]

   ByetHost 2: [前往]

   ByetHost 3: [前往]

   ByetHost 4: [前往]

   ByetHost 5: [前往]

   ByetHost 6: [前往]

   ByetHost 7: [前往]

   ByetHost 8: [前往]

   ByetHost 9: [前往]

   ByetHost 10: [前往]

   ByetHost 11: [前往]

   ByetHost 12: [前往]

   ByetHost 13: [前往]

   ByetHost 14: [前往]

   ByetHost 15: [前往]

   ByetHost 16: [前往]

   ByetHost 17: [前往]

   ByetHost 18: [前往]

   ByetHost 19: [前往]

   ByetHost 20: [前往]

   ByetHost 21: [前往]

   ByetHost 22: [前往]

   ByetHost 23: [前往]

   AsusWebStorage: [前往]

   JplopsoftIndex: [前往]

   BoxDrive: [前往]

   PCloud: [前往]

   FaceBook: [前往]

   Evernote: [前往]

   SimpleNote: [前往]

   Tumblr: [前往]

   Pinterest: [前往]

   WMHP: [前往]

   YT小礦工挖挖礦: [前往]

   Infinityfreeapp 1: [前往]

   Infinityfreeapp 2: [前往]

   Infinityfreeapp 3: [前往]

   Unaux 1: [前往]

   Unaux 2: [前往]

   Hstn: [前往]

   Iceiy: [前往]

   Trello: [前往]

   Mural: [前往]

   Miro: [前往]

   Threads: [前往]

   Buffer: [前往]

   Site123: [前往]

   EduBlogs: [前往]

   Holkee: [前往]

   EasyStore: [前往]

   Steam: [前往]

   Everybbs: [前往]

   TeraBox: [前往]

   TapaTalk: [前往]

   Note: [前往]

   Infogram: [前往]

   Plus28: [前往]

   Groups Google: [前往]

   Flourish: [前往]

   Math: [前往]

   Katfile: [前往] | [前往]

   Wenxuecity: [前往]

   Bc3ts: [前往]

   6ParkBBS: [前往]

   Zhinanzhen: [前往]

   Line.ME: [前往]

   Firstory: [前往]

   FC2: [前往]

   Storyonline: [前往]

   Surface3D: [前往]

   Firewar888: [前往]

   Hkepc: [前往]

   Zltravel: [前往]

   Zltravel Search 1: [前往]

   Zltravel Search 2: [前往]

   Zltravel Search 3: [前往]

   Zltravel Search 4: [前往]

   QKey(95f5b): [前往]

   QKey(31cfe): [前往]

   QKey(64394): [前往]

   QKey(39a59): [前往]

   QKey(5843c): [前往]

   QKey(52d5f): [前往]

   QKey(5c05c): [前往]

   QKey(9c71a): [前往]

   QKey(da98a): [前往]

   QKey(c522b): [前往]

   QKey(d9241): [前往]

   QKey(48f6f): [前往]

   QKey(1660e): [前往]

   QKey(0b730): [前往]

   QKey(cd4cb): [前往]

   QKey(b8cf5): [前往]

   QKey(7eb4e): [前往]

   QKey(1593c): [前往]

   QKey(6c7cd): [前往]

   QKey(bb7d6): [前往]

   QKey(a5aa6): [前往]

   QKey(7afab): [前往]

   QKey(d35dd): [前往]

   QKey(ef5bb): [前往]

   QKey(782f5): [前往]

   QKey(1dada): [前往]

   QKey(0948a): [前往]

   QKey(44044): [前往]

   QKey(026ea): [前往]

   QKey(f7e78): [前往]

   QKey(16997): [前往]

   QKey(cc4e5): [前往]

   QKey(26a5b): [前往]

   QKey(5843c): [前往]

   QKey(81443): [前往]

   QKey(e3771): [前往]

   QKey(b16fe): [前往]

   QKey(4f5e5): [前往]

   QKey(c9a1a): [前往]

   QKey(708cf): [前往]

   QKey(2fdd7): [前往]

   QKey(193f8): [前往]

   QKey(a07b6): [前往]

   QKey(36924): [前往]

   QKey(71645): [前往]

   QKey(39a59): [前往]

   QKey(1c463): [前往]

   QKey(1660e): [前往]

   QKey(0b7a8): [前往]

   QKey(7afab): [前往]

   QKey(87d5b): [前往]

   QKey(1ee33): [前往]

   QKey(1f935): [前往]

   QKey(cdfff): [前往]

   QKey(7084c): [前往]

   QKey(0486e): [前往]

   QKey(90c30): [前往]

   QKey(d70d1): [前往]

   QKey(c7086): [前往]

   QKey(85cc3): [前往]

   QKey(e433f): [前往]

   QKey(ba028): [前往]

   QKey(fdde7): [前往]

   QKey(61b0e): [前往]

   QKey(fa4fe): [前往]

   QKey(e8d6b): [前往]

   QKey(1f0f3): [前往]

   QKey(0305e): [前往]

   QKey(575fb): [前往]

   QKey(d35dd): [前往]

   QKey(da98a): [前往]

   QKey(f891c): [前往]

   QKey(9fd32): [前往]

   QKey(5fde0): [前往]